Informatie

Lidmaatschap:

Om volwaardig lid te worden van onze schietvereniging dien je de volgende procedure te doorlopen:

Introducé: Dat is de 1ste keer dat je op onze vereniging kennis maakt met de schietsport. Na het kennismakingsgesprek met een van onze bestuursleden laten we je op deze avond kennis maken met alle disciplines die je kunt beoefenen. Je betaalt indien van toepassing alleen de eerste avond de gebruikte kaarten en munitie. Je kunt 2x als introducé bij ons komen of je interesse gewekt is voor onze sport.

Aspirant:

De 3de keer dat je onze vereniging bezoekt wordt je na het invullen van het aanmeldingsformulier en de eigen verklaring aspirant lid. Je dient hiervoor dan al wel te beschikken over een “verklaring omtrent gedrag”. Deze V.O.G. dien je zelf op tijd aan te vragen bij de gemeente in je woonplaats. Wij melden je dan direct aan als lid van de KNSA (de bond voor sportschutters in Nederland). Na ontvangst van je KNSA licentiepas mag je onder begeleiding van een van onze gecertificeerde basistrainers schietbeurten laten registreren. Na een periode van minimaal 6 maanden beslist de ballotagecommissie of je in aanmerking komt voor het volwaardig lidmaatschap.

Aspiranten (zowel junioren als volwassenen) betalen direct eenmalig ± € 25,00 inschrijfgeld van de Vrijheid, eenmalig het inschrijfgeld van de KNSA ± € 42,50 (junioren gratis) en lidmaatschap KNSA ± € 42,50 (junioren >16jaar  ± € 17,00/>18 t/m 20 jaar 22,00).

Lid:

Nadat je 12 maanden volwaardig lid bent geweest, de interne cursus goed hebt doorlopen inclusief voldoende schietbeurten en deel hebt genomen aan de (interne) competities kun je indien gewenst in aanmerking komen voor het aanvragen van een eigen wapenvergunning ter bevordering van je kunnen voor het wedstrijdelement. Elk jaar moet je minimaal 18 beurten laten registreren en hebben deel genomen aan (interne) competities.

Senior leden (vanaf 18 jaar)betalen:

Contributie per nieuw schietjaar inclusief lidmaatschap KNSA ± € 50,00. Vanaf datum lidmaatschap tot aanvang nieuw schietjaar dient de contributie naar rato te worden voldaan.

Juniorleden (16 tot 18 jaar) betalen:

Contributie per nieuw schietjaar inclusief lidmaatschap KNSA ± €  25,00. Vanaf datum lidmaatschap tot aanvang nieuw schietjaar dient de contributie naar rato te worden voldaan.

Kosten per avond voor:

Klein kaliber kaarten euro 1,00 per stuk.